Copyright 2017 - Custom text here
2017 VM EM NOTES
1-29 JOINT SERVICE IN WHEAT COLOR  
02-05      
02-12 msToan    
02-19      
02-26      
03-05      
03-12 Joint - Mission Report    
03-19      
03-26      
04-02 msT - John 10:1-6 The Good Shepherd VM-Pianist-TP / Lead-Tuan
04-09 Children time  

VM-Pianist-TP / Lead-msT (PhuongD, KimThu)
PALM SUNDAY

04-14

04-16

GOOD FRIDAY - msToan

EASTER - msToan

 

Good Friday - Pianist TP
Easter Tm - EM / Lead-Tuan

04-23 Mt 7:24-27 (EM)
VM- msNhon
msToan - On What Foundation You Build Yr Life? VM-Pianist-LeD / Lead-Tam
04-30  

"Why Did Jesus Build His Church?"

(Matthew 16:13-20) / Pastor John

VM-Pianist-msT / Lead-Tuan
05-07 Jn 15:5 - Ta Là Gốc Nho
msDuong
Jn 15:5 - Abide in Christ (PT) VM - Lead-Tuan P-ThienPhuoc
Spc - Chị Loan - Gần Bên Chúa
05-14 Mother's Day Service Joint Worship at 11:00 AM
II Timothy 1:3-5 (PJ)
Mother's Day / Lead-PT / P-ThienPhuoc
05-21 Hê-bơ-rơ 1:1-4
Chúa Giê-su siêu việt
Hebrews 1:1-4
The Superior Jesus
VM - Lead-Tuan / P-LeDang
05-28 PJ Sunday School - How to Bible Study (PT) VM - Lead-Tam / P-LeDang
06-04 Muc su Nhon ms Dao Ha - Arise and Go (Acts8:26-40) VM - Lead-Tuan

06-11

Xây Dựng Hội Thánh Tương Lai (Building a Church for the Future)

Khải huyền 3:8 (Rev. 3:8)

Children time

msChuyen - Jesus, the Twelve, and Discipleship (Mark 3:13-19) VM - Lead-msToan
06-18 Father's DayFather: Spiritual Leader of the Family/Người Cha Mẫu Mực

Joshua 24;14-18

Joint Service

Father's Day / Lead-msToan
06-25  

Mission VN - Tam

 

Mission VN -Tam

VM - Lead-Tuan
07-02 JOINT - msNhon   July Fourth (Pianist-Le)
07-09

Children time
MS Hien - Mission VN

 

P. Joseph Pham - Mission VN VM-Lead-msT (Pianist-TP)
07-16

Spk: Doug Kellum

Spk: Doug Kellum (Pianist-TP)
07-23 Thờ Phượng Chúa I (Worship) EM-Vince Smith VM-Tuan (Pianist-Le)
07-30 Thờ Phượng Chúa II (tiếp tục) EM-Vince Smith
BABY DEDICATION
VM-Tuan (Pianist-msT)
08-06

Praise and Testimony

Thờ Phượng Chúa III (tiếp tục)


Praise and Testimony
VM-Tuan
08-13 Mục vụ Truyền giáo/Evangelism Dr. Roy Cotton VM-Tam - MSToan & Family on Vacation
08-20

Mục vụ Phục vụ/Ministry

Dr. Roy Cotton VM-Tam
08-27 Mục vụ Thông Công/FellowshipMục vụ Dr. Roy Cotton VM-Lead-msT
09-03

Đào luyện Môn đệ/Discipleship

JOINT
 

  Labor Day
VM-Tuan
09-10

Hiểu Biết Ân Tứ Thánh Linh (Understanding the Spirtiual Gifts)

Children time

To Dien

VM-Tuan

CHURCH CLEAN-UP DATE

09-17

Xử Dụng Ân Tứ Thánh Linh

Rev. Marc Hooks VM-Lead-msT
09-24 msToan Rev. Marc Hooks VM-Tuan ----- msDuong OUT
10-01

Hiệp Một Trong Thánh Linh

  Leadership training
10-08

Đánh Cá Lạ Lùng (Lu-ca 5:1-11)

   
10-15

Luật Vàng Của Chúa (Lu-ca 6:27-38)
 

CHURCH CAMP CHURCH CAMP
10-22 msNhon
Praise-msToan
EM-msToan msDuong OUT
Mission VN
10-29

Xem Trái Biết Cây

(Lu-ca 6: 43-45)

 

msDuong OUT - Wedding msLam Van Minh
San Antonio

11-05 Xây Nhà Trên Đá (Lu-ca 6:46-49)    
11-12 Tạ Ơn Chúa Là Điều Cần Phải Làm (TT 100:1-5)
Children Time
   
11-19

THANKSGIVING

Chớ Quên Các Ân Huệ Của Ngài

Praise and Testimony - Praise-msToan  
11-26 Loài Người Là Gì Mà Chúa Nhớ Đến? (TT 8:1-9)    
12-03 Tại Sao Chúa Giê-su Giáng Thể? (Ê-sai 7:14&Giăng 1:1,14; 3:16)    
12-10

Hãy Đến Với Chúa Giê-su Giáng Sanh, Tại Sao?

Ma-thi-ơ 11:28

   
12-17

CHRISTMAS

Chúa Giê-su là Đấng Lạ Lùng, Tại Sao? Ê-sai 9:1-5

   
12-24

Đánh Mất Cơ Hội Trong Đêm Giáng Sanh

Ma-thi-ơ 2:1-6 & Lu-ca 2:1-7

Praise-msToan  
12-31

All Night Fellowship at the Church ????

Tính Sổ Cuối Năm!